Продукт Колдонмо

Бардык тармактар ​​керекчаптама чаптамалар, сыяктуу:

--- Тамак-аш

--- Суу

--- Косметика

Дүйнөдө сиз көргөн нерселердин бардыгы - бөтөлкөдөгү этикетка, машинадагы этикетка, ноутбуктагы этикетка, телефондогу этикетка, бардыгын биз жасай алабыз.